Fotbollsmål för integration

Fotboll är en sport som ofta framhålls för sin förmåga att skapa integration. Men den kan också åstadkomma mycket annat. Därför är det viktigt att alla som vill få möjlighet att spela fotboll.

Fotboll är en fantastisk sport. Det enda man behöver är en boll och två fotbollsmål av bra kvalitet, en plan att spela på och ett par skor till varje spelare. Sedan är det bara att spela. Det fina med fotboll är att man kan få mycket på köpet. Runt om i landet pågår många satsningar där fotboll utgör grunden, men där man också hoppas uppnå något mer.

Fotboll och dess sociala effekter

Skäggtorp i Linköping är en stadsdel som ligger nära E4:an. I stadsdelen finns många sociala problem, och i augusti i år blev en 25-åring allvarligt skottskadad. En förening som hoppas förändra detta är FC Orten, som arrangerar fotbollsturneringar nattetid. De har även motionslag för vuxna och ett knattelag för tjejer. Tidigare i höstas nominerades de till Östgötapriset, skriver Corren.se.Fotbollsträning med barn

Ett annat exempel hittar vi i Uddevalla, där IK Rössö Grunden vänder sig till tjejer med en funktionsnedsättning. Grundaren säger till P4 Väst att hon har arbetat inom särskolan i 18 år och sett att många elever efterfrågar något meningsfullt att göra på fritiden.

Även i verksamheten i vanliga idrottsföreningar kan ha liknande effekt, fastän det kanske inte har varit syftet. Hela Gotland rapporterar att öns sista asylboende, beläget i Klintehamn, kommer att stänga. En av de boende, en 16-åring, är orolig över att tvingas lämna Gotland, eftersom han bl.a. kommit in i fotbollslaget.

Ett problem är att det är ont om fotbollsplaner i många svenska städer, och att det redan idag är många lag som delar på planerna. På landsbygden är planerna fler, men även där finns det få inomhusplaner för fotboll. Framför allt är det svårt att hitta en plan om man vill spela spontant. Det gör de redan nämnda initiativen ännu viktigare, eftersom de kan vara den enda möjligheten att över huvud taget spela fotboll. Att spela nattetid i en hall gör också att hallen utnyttjas bättre, och det blir möjligt för den som inte är medlem i klubben att få tillgång till hallen